Град Никопол е административният център на общината и е един от най-старите градове в България. Разположен е на десния бряг на р. Дунав. Намира се на 54 километра североизточно от областния център Плевен. Най-близките български градове са центровете на съседните общини: Гулянци – на 24 км югозападно и Белене – на 36 км югоизточно от Никопол. На отсрещния бряг на граничната река Дунав е румънският град Турну Мъгуреле. Според археологическите проучвания най-ранните следи от живот датират от времето на старо каменната епоха. В района на хълма „Калето“ са открити останки от времето на траките /1200-100 г. пр. Хр./. По време на Римската империя селището е включено в провинцията Мизия. По-късно-през IV век, след разделянето на Римската империя градът остава в границите на Източната Римска империята /Византия/. През 1059 г. получава името Никопол /Никополис - град на победите/.

Показване на елементи 10 от 23

Превключване филтри
Броене
Сортиране по
Подредба

Разширени филтри

  • Администрация
  • Настаняване
  • Туризъм
  • Хранене