На 12.05.2021 приключиха строителните работи по Консолидация, Консервация И Реставрация На Археологически Обект Крепост Турну – Етап 1

Руините на Средновековната крепост “Турну” /Турис/ от Турну Мъгуреле (укреплението на Мирча чел Батран от края на XIV в.) се намира на юг от града, в долината на р. Дунав-на разстояние 4 км от града и 1 км от устието на р. Олт. Крепостта е играла важна роля в отбранителната система на страната, особено по времето на господството на Мирча чел Батран, водил борба срещу Османските завоеватели. Крепостта е част от укрепена верига, заедно с тези в Гюргево, Браила и Тутракан /Giurgiu, Turtucaia and Braila/, която минава покрай реката.