Община Никопол е разположена в северната част на Плевенска област, в средната част на Дунавската равнина на площ от 415.9 км2. Включва 14 населени места-гр. Никопол и 13 съставни села. Територията е с разнообразен релеф-типични низини и хълмисти плата, прорязани от дълбоки долове със стръмни, наклонени терени.

Показване на елементи 10 от 42

Превключване филтри
Броене
Сортиране по
Подредба

Разширени филтри

  • Администрация
  • Настаняване
  • Туризъм
  • Хранене