Село Муселиево се намира на 40 км от Плевен и на 12 км от Никопол. Данни за селото са намерени в исторически документи от XV век. Археологически разкопки, извършени южно от селото в местността „Мореница“, разкриват най-голямото на Балканите находище от късния палеолит: две праисторически селища, кремъчни депа, антична крепост и антично селище. В края на XVIII и началото на XIX век с. Муселиево е известно под името Муселим. Някои изследователи обясняват произхода на това име с живелия по тези места чифликчия Муса Али. Самите селяни смятат, че селището носи името на Муселим паша, живял през XVIII век. Той имал земя в този район. Част от нея раздавал на българите да я обработват и да се изхранват от нея. Ловченският турски паша бил недоволен от това, изпратил войска, която опожарила селото, а Муселим паша бил обесен. Жителите на селото в негова чест нарекли селото Муселиево.

Показване на елементи 5 от 5

Превключване филтри
Броене
Сортиране по
Подредба

Разширени филтри

  • Администрация
  • Настаняване
  • Туризъм