Защитена местност “Елията” е с площ 331,5 дка с характерна крайречна гора с отделни вековни дървета в землището на с. Бацова махала. Обявена със заповед № 282/10.04.1981 г.

Адрес & За контакти

Нашият адрес

с. Бацова махала

GPS

43.498918, 24.987899

Телефон

-

Имейл

-

Уеб

-

Click on button to show the map.