Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Интегриран туристически продукт: „Средновековна кухня и дегустация на вино (еднодневна програма)“

Интегриран туристически продукт: „Средновековна кухня и дегустация на вино (еднодневна програма)“ Място на…

Интегриран туристически продукт: „Римска империя – Военни умения и тактика (еднодневна програма)“

За какви възрастови групи е предназначена програмата? Програмата е подходяща за ученици от начален и среден етап на образование, младежи…

Интегрирана туристическа услуга: „Конгресен туризъм“

Конгресният туризъм най-често се дефинира като туристическа услуга, при реализирането на която се съчетава полезното – необходимостта от осъществяване на…

Интегриран туристически продукт: „Праисторическа епоха обработка на камък и глина (еднодневна програма)“

Интегриран туристически продукт: „Праисторическа епоха обработка на камък и глина (еднодневна програма)“

Интегриран туристически продукт: „Ловни и риболовни умения от каменната ера (еднодневна програма)“

Интегриран туристически продукт: „Ловни и риболовни умения от каменната ера (еднодневна програма)“ Място на…
Най-отгоре