Природен парк “Персина” е обявен на 4.12.2000 г. с обща площ 21 762,2 ха. Разположен е на територията на три общини: Никопол, Белене и Свищов и е пети по големина от десетте природни парка в България. Природен парк “Персина” е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхраняването и възстановяването на крайдунавски влажни зони и запазване на естественото състояние на многобройните острови. Островите, влизащи в състава на парка, се разделят на две островни групи – Никополска островна група и Комплекс Беленски острови. Тук се намира най-големият български дунавски остров-Персин, дал името на природния парк. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която е обявен за най-голямото по площ Рамсарско място в България. Природен парк “Персина” е едно от петдесетте орнитологично важни места в България, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, като защитена зона и по двете директиви: Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Естественото състояние на островите в състава на парка, уникалното му разположение, динамиката на река Дунав правят ПП “Персина” един от ключовите основатели и членове на асоциацията “Дунавски паркове”. Международната организация е основана през 2014 г. като резултат от дългогодишна работа и съвместно международно сътрудничество между 20 защитени територии по река Дунав. В настоящия момент в асоциацията членуват 12 организации.

Адрес & За контакти

Нашият адрес

-

GPS

43.712045, 24.946654

Телефон

-

Имейл

-

Уеб

-

Click on button to show the map.