Пристанищен терминал “Никопол” е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Разположен е на южния (десен) бряг на р. Дунав от речен км 597,900 до речен км 597,550 от устието на р. Дунав в западната част на гр. Никопол, област Плевен, на Паневропейски транспортен коридор № 7 (Рейн-Майн-Дунав). Терминалът е проектиран, изпълнен и въведен в експлоатация през 2008 г. Общата му площ е 17 642 кв. м. На територията му са изградени граничен контролно-пропускателен пункт, митнически пункт, пункт за фитосанитарен контрол и други. Товарите от и за пристанището се превозват с автомобилен и воден транспорт.

Адрес & За контакти

Нашият адрес

гр. Никопол, п.к. 5940, пл. Европа № 1

GPS

43.704998, 24.890677

Телефон
Имейл
Уеб

-

Click on button to show the map.