4-дневен съвместен тренировъчен лагер на двата клуба

4-дневен съвместен тренировъчен лагер на двата клуба

В периода 21-24 септември ще се проведе 4-дневен съвместен тренировъчен лагер на двата клуба (100 души). Лагерът ще се състои от обща репетиция за фестивала в Турну Магуреле и Никопол, поставен от режисьор, според сценарий, заедно с учителите от различните дисциплини, в пълна броня и оборудване и за двата периода (античност и средновековие). Сценографията ще бъде изработена изцяло от екологични материали, сено, бали слама, дървен материал, рециклирани и подлежащи на рециклиране материали. Обучените членовете на клуба с автентично облекло и екипировка ще предоставят интерактивни уроци по история на открито за деца, ще демонстрират римски военни тактики и средновековна кухня. Обученията и репетициите ще бъдат заснети за урок на бъдещите членове.