Тридневен фестивал Мостове на Времето

Тридневен фестивал Мостове на Времето

Дати за провеждане  6, 7 и 8 октомври 2023г.

Фестивала на античността и средновековието ще се провежда в рамките на три дни на двата бряга на река Дунав в рамките на проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, финансиран по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и национално съфинансиране.

Той почива на общите исторически корени на България и Румъния в античността /римската империя/ и средновековието, както и на археологическите и културни паметници запазени от съответните епохи.

Отчитайки наличието на общи забележителности, които свързват двата бряга на Дунав – Мост от времето на император Константин / III век / и средновековна крепост  известна като Никопол и Малкия Никопол в Турну Мъгуреле.  Фестивала ще има обща структура развиваща се на територията на двете общини Турну Мъгуреле и Никопол  и обхващаща двете епохи и в двата града – два дни в Румъния и след това два дни в Българи.  Фестивалните дни ще се редуват – стартирането му ще е в Румъния, следващия ден ще е в България и в Румъния паралелно, но в различни епохи и закриване ще е в България.