Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

ЗА ПРОЕКТА

Настоящият три езичен онлайн базиран портал „МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО“ се реализира в рамките на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България, по сключен договор за безвъзмездна помощ.

Проектът се изпълнява в партньорство между водещия партньор община Никопол и община Турну Мъгуреле. Проектът е насочен към насърчаване на транснационалното сътрудничество за устойчиво използване на трансграничното културно наследство на Никопол и Турну Мъгуреле. Основната цел на проекта е да се използва туристическия потенциал на региона чрез разработване на иновативен интегриран туристически продукт за запазване и промотиране на културното наследство в района.

Обща стойност на проекта:

 € 5 836 225.82

Партньори:

Водещ бенефициент: Община Никопол : € 3 374 528.65

Партньор: Община Турну Магурели: € 2 461 697.17

Основните дейности по проекта се базират на прилагане на иновативни, високотехнологични и екологични решения за инвестиране в устойчива туристическа инфраструктура и включват:

    – рехабилитация на пътя до Скалната църква в Никопол;

    – изграждане на Археологически парк-музей на открито „Мостовете на времето“ в Никопол; – консервация на средновековната крепост в Турну Мъгуреле;

    – провеждане на проучване и изготвяне на маркетинг стратегия за популяризиране на културно-историческото наследство в региона и интегрираните продукти, създадени в рамките на проекта (предмет на настоящата процедура);

    – създаване на онлайн-базирана туристическа платформа;

    – провеждане на 5-дневен фестивал „Мостовете на времето“, включващ исторически възстановки от Античността и Средновековието;

    – провеждане на онлайн рекламна кампания;

    – други дейности по публичност.

Статистики: 11 Категории 17 Места 80 Ресурси