Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

ФЕСТИВАЛ “МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО”

След изграждането на обектите В Археологическия парк-музей на открито „Мостовете на времето“, на територията на музея ще се провеждат ежегодно 5-дневни трансгранични фестивални реконструкции на исторически събития, бит и култура, покриващи ромската и средновековна епоха. Фестивалът “Мостове на времето” ще се проведе на двата бряга на река Дунав. Това се основава от общите исторически корени на България и Румъния в древните / римски / средновековни времена, както и на запазеното археологическо и културно наследство от съответните епохи. Наличието на общи забележителности, които свързват двата бряга на Дунав мост от времето на император Константин / III век / и средновековна крепост, известна като Малкия Никопол в Турну Мъгуреле, средновековна крепост в Никопол, пещерната църква в Никопол и археологическата в парка, построен наблизо, обуславят общата структура на Фестивала.

Фестивалът ще се развива на територията на двете общини и обхващаща двете епохи в двата града – два дни в Румъния и три дни в България. Фестивалните дни ще се сменят – започват в Турну Магуреле, продължават в Никопол на следващия ден и т.н. Фестивалът ще завършва с битката при Мирча Старши и Сигизмунд Люксембург срещу султан Баязид I възпроизведена от създадените клубовете за възстановяване на исторически събития в Никопол и Турну Магуреле, в които членуват 100 души. Обучените членовете на клуба, с автентично облекло и екипировка, ще предоставят интерактивни уроци по история на открито за деца, ще демонстрират римски военни тактики и средновековна кухня на туристите, ще участват в други европейски фестивали когато са поканени от гостуващи клубове – участници в ежегодния фестивал “Мостове на времето”. Български режисьори и актьори ще вземат участие в пресъздаването на средновековни сражения и сцени от бита.

Четири постройки с навеси към тях ще бъдат място за демонстрация на дейности и техники от бита, използвани през различните епохи. Изработването на идоли от глина при представянето на зараждането на първите култове и ритуали също ще бъде част от Фестивала. Ще се представи подготовката на мрежи за риболова, строежа на лодки, ще се демонстрира изработката на съдове на примитивна подставка и предмети от дърво, кост, метал и пещи за топене на метала и др. Демонстраторите ще бъдат облечени и по подходящ за епохата начин. Посетителите ще могат и сами да вземат участие в представяния бит и дейности. По време на Фестивала ще се проведе Кулинарно римско и средновековно шоу с дегустации на меса, зеленчуци и вина.

Фестивалът ще включва приблизително 400 участници и 300 участници от гост клубове и 100 членове на утвърдените клубове в Никопол и Търну Магуреле. Фестивалът ще се проведе по време на активния туристически сезон в координация с туроператори/круизни кораби/и т.н.

Фестивалът “Мостовете на времето” ще се провежда в рамките на 5 дни и ще включва възстановки от Античността и Средновековието.

Статистики: 11 Категории 17 Места 80 Ресурси