Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

ФЕСТИВАЛ “МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО”

В периода от 06.10.2023г. до 08.10.2023г. бе проведено първото издание на тридневния трансграничен Фестивал „Мостове на времето“, посветен на античността и средновековието, на двата бряга на река Дунав – в градовете Никопол и Турну Мъгуреле.

Фестивалът бе организиран под обща структура, развиваща се на територията на двете общини: Никопол и Турну Мъгуреле и обхващаща двете епохи – Римска и Средновековие. Членовете на сформираните клубове за Антични и Средновековни възстановки от България и Румъния, взеха активно участие във фестивала, пресъздавайки ключови сцени от двете исторически епохи. Фестивалът бе открит в гр. Турну Мъгуреле, след което организацията бе пренесена в гр. Никопол до неговото закриване.

Кулминацията на фестивала бе целодневна възстановка на последната битка на кръстоносците на император Сигизмунд Люксембургски и Мирча Стари с турските армии на Баязид. Други атракции, които бяха представени са: парад на римски легионери, римска и средновековна кухня, римски военни, цивилни и детски игри, пресичане на силите над река Дунав, концерт и средновековна културна програма и много други.

След приключването на проекта, фестивалът ще бъде организиран ежегодно, като целта е той да се превърне в традиция и разпознаваема атракция за туристи от различни краища на Европа и света. Той ще почива на общите исторически корени на България и Румъния в античността (римската империя) и средновековието, както и на археологическите и културни паметници запазени от съответните епохи.


Програма – сценарий за провеждане на ежегоден тридневен трансграничен Фестивал „Мостове на времето“, посветен на Античността и Средновековието, в градовете Никопол и Турну Мъгуреле

Продължителност на фестивала: 3 дни в периода 15 август – 15 октомври. Точните дати ще бъдат оповестявани на официалните страници на двете общини месец по-рано.

Локации:

  • Археологически парк музей „Пристани на времето“ гр. Никопол.
  • Централен площад и градска градина в гр. Турну Мъгуреле.
  • Крепост „Турну“ в гр. Турну Мъгуреле.
  • Двата бряга на река Дунав.
  • Римската чешма в гр. Никопол.
  • Средновековна крепост Калето или Шишманова крепост, гр. Никопол.
  • Централен площад в гр. Никопол.

Основни участници: Представители на сформираните клубове за антични и средновековни възстановки от градовете Никопол и Турну Мъгуреле. Представители на гост клубове по исторически възстановки, специално поканени за фестивала.

Кратко описание: Фестивалът на Античността и Средновековието ще се провежда в рамките на три дни на двата бряга на река Дунав като естествено продължение на реализиран съвместен проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България. Фестивалът е базиран на общите исторически корени на България и Румъния в античността /римската империя/ и средновековието, както и на археологическите и културни паметници запазени от съответните епохи.

Отчитайки наличието на общи забележителности, които свързват двата бряга на Дунав – Мост от времето на император Константин / III век / и средновековна крепост известна като средновековна крепост „Турну“ в Турну Мъгуреле. Фестивалът ще има обща структура развиваща се на територията на двете общини – Турну Мъгуреле и Никопол  и обхващаща двете епохи и в двата града – два дни в Румъния и след това два дни в България. Фестивалните дни ще се редуват – стартирането му ще е в Румъния, следващия ден ще е в България и в Румъния паралелно, но в различни епохи и закриването ще е в България.

Уточнение: Сценарият е подготвен в максимално изчерпателен вид, като се оставя възможност на организаторите да го променят и допълват в зависимост от метеорологичните условия и интереса на публиката.

Подробен структурен сценарий за провеждане на 3-дневен трансграничен фестивал „Мостове на времето“ по дни и часове:

Дейностите са разделени в две групи:

  • Фиксирани дейности, които се провеждат съгласно точен часови график; Фиксирани събития ще са само тези, които ще бъдат фокус на вниманието и няма възможност да бъдат повторени.
  • Повторяеми за деня дейности, които могат да бъдат наблюдавани през голяма част от деня .

Ще има водещ, който да презентира дейностите на участниците от клубовете за исторически възстановки. Следва да бъде осигурен преводач на български/румънски език в зависимост от мястото на провеждане.

Първи фестивален ден в гр. Турну Мъгуреле

Фокусът на този ден е Римски бит и култура

09:00 ч.– 14 00ч.

Денят започва с разпъване на военните лагери на всички клубове -легиони и средновековни клубове, в зависимост от пристигането  – палатки, оръжейни пирамиди, заграждения, наблюдателни кули, пропускателни пунктове и др.

По време на изграждането, водещи презентират различни аспекти на Римското военно изкуство:  принципите на военните  лагери, начин на организация, предназначението на различните сектори, конструкция на палатките и др.

Следва представяне на въоръжението и костюмите на легионерите, демонстрация на брони, мечове, щитове, ризници и снаряжение (до края на фестивала ще варира по време до края на фестивала). Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси.

 Клубовете представят и най–атрактивните бойни умения, принадлежности – оръжия, бойни шлемове и ризници и др. Дава се възможност на посетителите да се снимат и изпробват снаряжението, ще имат достатъчно време за снимки и задават въпроси относно снаряжението.

Демонстрации по строева подготовка с команди на латински, заемане на боен ред, команди за настъпление и отстъпление  (преводач превежда на български/румънски). Посетителите ще имат възможност да се докоснат до и да изпробват различните демонстрации, облекла и въоръжение лично, като по този начин ще обогатят знанията си за античното наследство.

14:00 – 18 00 ч. (повторяема дейност)

Време за зрителите да се снимат с легионерите и да облекат екипировката, и изпробват оръжията и снаряжението на римляните и на рицарите.

Ще бъдат проведени и открити уроци по хватки за боравене с оръжие и по сценичен бой.

Възможност зрителите да си закупят от предлаганите оръжия и сувенири, да си отсекат монети или просто да се разходят из лагерите (преводач превежда на български/румънски).

15 00 – 17 00 ч. Римска кухня:  Сет с кухни, скари и чевермета, където се приготвят ястия – супи и скара по автентични римски рецепти и подправки. 

Публиката ще има възможност да дегустира всякакъв тип специалитети от зеленчуци, меса и риби присъщи за римската кухня от епохата. 

Специалист – кулинар по античната кухня обяснява особеностите на римската и средиземноморска кухня, продуктови особености, подправки и специфични готварски уреди и прави кулинарно шоу.

Приготвя се прочутата римска рибена чорба, пекат се питки на плоча, зеленчуци, присъщи на римската трапеза се изпичат на скари.

Кулинари – специалисти в Римската кухня дават открит урок по кулинарното изкуство на древния Рим за желаещите да придобият практически познания. 

Винена дегустация и запознаване със сортовете грозде в древността, начин на подправяне с различни овкусители и подправки. Римската култура на пиенето и употреба на виното  и латински сентенции произлизащи от това. (преводач превежда на български/румънски)

17 00ч.  Бит и занаяти от епохата.

Предварително е изграден сет / обособен район /,  в който се представят различни занаяти и търговия: грънчарство, коване на желязо, рибарство, кожарство, дърводелство и други. Повечето от представените занаятчийски професии могат да бъдат интерактивни и на публиката се дава възможност да се учи да точи на грънчарско колело , да кове оръжия, да сече монети, да плете рибарски мрежи, да обработва кожа,  да използва дървен струг за направата на различни инструменти  и др.

В тази част на програмата на посетителите се дава възможност да се включат лично в изработката и да изработят продукт за себе си, за спомен от Фестивала. Предвиждат се беседи за занаятите, а желаещите ще могат да изпробват различните видове обработка от времето на Римска Античност или Средновековие. Ще имат възможност да изсичат  монети, да обработват дърво, глина и метал. Ще бъдат ангажирани екипи от клубовете, които да съдействат и да допринесат всички желаещи да съпреживеят обработката на демонстрираните атракции. (преводач превежда на български/румънски)

18:30 ч. Римски военни, граждански и детски игри

Представяне на военни маневри на римските легиони (подготвени предварително от представителите на клубовете) – военни игри – демонстрация на строевите умения и бойния ред на легионите. Заемане на боен ред – костенурка, борба с конница, атака и отстъпление, бой с варварите и други. Всеки клуб – съответстващ на определен легион представя характерни индивидуални бойни умения и похвати.

Публиката има възможност да се включи в разнообразни военни атракции като: стрелба с лък, хвърляне на копие или много от спортовете практикувани в древен Рим, част от които са пренесени от Древна Елада.

За децата ще има отделно обособен кът, в които ще имат възможност да пробват различни игри останали още от римляните: Търкаляне на колела с пръчка, вкарване на топче в дупки или римски мини голф, настолни игри като дама с три и девет пула, и много други.

Предвижда се да има турнири по изработване на средновековно оръжие, стрелба със средновековни лъкове, бойна демонстрация и изучаване на похвати от легионите, на фестивала. (преводач превежда на български/румънски)

19:00 ч. Тържествено откриване на фестивала на площада или в градската градина на гърба на Паметника на Независимостта  в Турну Магуреле, с парад на римски легионери/представители на различни клубове за исторически възстановки от Румъния, България и др., както и клубовете домакини от Турну Магуреле и Никопол.

Парадът се приема от Римски легат или консул управляващ областта. Водещ представя всеки легион, с неговото географско разположение,  отличителни знаци, подвизи, бойна история и др. (преводач превежда на български/румънски)

Парадът продължава с дефиле по улиците на града и завършва в градския парк, където е изграден  римски и средновековен военен лагер, арена за гладиатори и военни демонстрации и др., предварително съгласувани с община  Турну Мъгуреле. 

20:30 ч. Запалване на факли в лагерите на легионите и средновековните бойци и представяне на възможност за участие във военната подготовка за прекарване на нощта и посрещане на следващия ден. Подготовката включва следните дейности: Поставяне на караул и смяна на караула; Почистване и подреждане на оръжията (ще се предостави възможност за посетителите да се научат да почистват и използват оръжията от времето – епохата на действието), броните и аксесоарите и обличане на цивилни дрехи; Песни и различни забавления като подготвени настолни римски и антични игри (използвали се на времето за разширяване на познанията и стратегическа подготовка за боевете)  и подготовка за нощната почивка с музика от времето на средновековието и античността. (преводач превежда на български/румънски)

21:00 ч. Мултимедиен спектакъл, който представя строителните и културните достижения на Римската цивилизация – Мостове, сгради, виадукти, обществени бани, религиозни храмове, дворци и др. Мултимедийният спектакъл ще бъде придружен от стихове на римски поети , съпроводени с оригинални музикални изпълнения от епохата.   (преводач превежда на български/румънски)

С това приключва първият ден от фестивала в Турну Мъгуреле, в който акцентът е върху римския бит и култура, вторият ден ще бъде посветен на рицарите.

Втори фестивален ден в гр. Турну Мъгуреле с фокус към средновековна и рицарска култура и бит

Всички сесии е необходимо да бъдат превеждани на български/румънски език.

На втория ден, продължава програмата в гр. Турну Мъгуреле, на брега срещу град Никопол, като има възможност да се презентира мултимедийно съдържание на стената на средновековната крепост. Необходимо е предварително да се съгласува с ръководството на общината.

10:00 ч. – 14:00ч. Средновековните рицарски клубове разпъват лагерите си, което може да се развие и пред средновековната крепост, която е със стражи по кулите и развети знамена на владетеля Мирча Стари. Опъване на шатри, конструиране на оръжейни, поставяне на охрана в периметъра. Грижа за конете и снаряжението в лагерите. Представяне на клубовете, включващо това кои феодални родове представляват и от кой век е снаряжението. Демонстрация на оръжия и брони. 

Водещите на събитието се включват с допълнителни разяснения и отговарят на въпроси. 

12:00 ч. Възможност за фотосесии на публиката с рицарите, възможност за обличане на  доспехи и докосване до средновековни оръжия, възможност за обяздване на конете и др. Открити уроци за боравене с различни оръжия, сценичен средновековен бой и други забавления.

13:00 ч. Тържествено откриване на средновековната – втора част на фестивала с парад на клубовете, които приветстват владетеля на Влашко – Мирча Стари.

Пристига пратеник от Сигизмунд Люксембургски с вест, че обединените  християнски армии са навлезли в България и молят Мирча Стари да се присъедини към тях срещу войските на османските турци – Баязид.

Следва военен съвет и вземане на решение за участие в кръстоносния поход на Крал Сигизмунд I и подкрепяне каузата на обединените християнски армии.

15:00ч. Средновековна кухня на европейските народи

Представяне на кухнята на част от европейските нации участващи в Кръстоносния поход срещу турците.

Дегустации на храни и напитки – вино, бира, медовина и др., характерни за различните народи. Водещите дават нужната информация и отговарят на въпроси. Открити уроци по средновековна кулинария.

17:00ч. – 19:00ч. Атракции свързани с средновековните занаяти и търговия, обществен, религиозен и културен живот. Разиграва се сцена с устройване на съдебен процес за крадци, убийци и вещици и изпълнение на наказанията – дървени клетки и „ магарета“, уреди за инквизиция и др. Продавачи на религиозни фетиши, облечени в всевъзможни раса предлагат – кръстове, икони, индулгенции, мощи и др.

19:00ч. Концертна и културна средновековна програма

Трубадури и рецитатори на рицарски поеми. Гълтачи на огън, шутове и мимове ще веселят публиката. Куклен театър и комедия „дел арте“ ще представя средновековните нрави.

Фестивална програма в гр. Никопол първи ден – Римски бит и култура

Паралелно с вторият фестивален ден в град Турну, се открива фестивалната програма, посветена на римския бит и култура в град Никопол.

11:00ч. – 12:00ч.  Римските легиони се подготвят да форсират река Дунав. При възможност ще се използват лодки, които ще бъдат украсени и декорирани, като римски, ако това е невъзможно, сцената ще започне със слизане от лодките, на принципа на кино монтажа. Част от групите ще преминат с ферибота, други ще са там от предишния ден. 

От другата страна на Дунава, до гр. Никопол, на брега ги дебнат, скрити в храстите варварите. Сцената отново ще започне от лодките, като се използват методите на кино монтажа.

С пристигането си на брега, римските легиони попадат под дъжд от огнени стрели и камъни изстреляни от прашки и подпалена растителност. Няколко лодки са подпалени и началото на битката не е обнадеждаващо за римляните, но с прехвърляне на повече легионери и разгръщане на бойния строй ситуацията се променя и изхода е ясен – легионите, както винаги побеждават.

Следва изнасяне и грижа за „ранените“ и погребване на „загиналите“.

Публиката ще има възможност на живо да следи цялата битка и да преживее емоционално духа и ужаса на античните кървави битки.

12:00 – 14:00ч. Легионерите се строяват и с маршова стъпка  и дефиле преминават през град Никопол и пристигат до предварително подготвеното за лагер пространство – в зоната на Археологическия парк – музей. Там се намира и арената за гладиаторски битки, както и сета с кулинарията и занаятите. Това би могло да бъде или на брега пред културно историческия комплекс „ Мостове на времето“, или високо ниво на река Дунав. Паралелно с това, започва организирането и разпъването на военен лагер – палатки, оръжейни пирамиди, заграждения, наблюдателни кули, пропускателни пунктове и др. По време на изграждането, водещи обясняват   принципите на военните  лагери, начин на организация, предназначението на различните сектори, конструкцията на палатките и др. Следва представяне на въоръжението и костюмите на легионерите, демонстрация на брони, мечове, щитове, ризници и снаряжение. Представя се всеки легион, географско разположение, неговите отличителни знаци, подвизи, бойна история и др. Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

12:00 ч. – 14:00ч. Време за зрителите да се снимат с легионерите, да се облекат в древно римско облекло, да се докоснат до екипировката, да съпреживеят усещането на  оръжията и снаряжението на римляните по себе си. Да успеят да влязат в ролята на облеклото си, да усетят времето и епохата, в която са облечени, да усетят оръжието в ръцете си така, както са го усещали хората в Античността, по време на обучения и боеве.

14:00 ч. – 16:00ч. Римска кухня:  Сет с кухни, скари и чевермета, където се приготвят ястия и скара по автентични римски рецепти и подправки.  Публиката има възможност да дегустира всякакъв тип специалитети от зеленчуци, меса и риби, присъщи за римската кухня от епохата.  Специалист – кулинар по античната кухня обяснява особеностите на римската и средиземноморска кухня, продуктови особености, подправки и специфични готварски уреди и прави кулинарно шоу.

Винена дегустация и запознаване със сортовете грозде в древността, начин на подправяне с различни овкусители и подправки. Културата на пиенето и виното в културата и латински сентенции произлизащи от това.

16:00 ч.– 18:00ч. Гладиаторски битки на арената. Разиграват се от специално обучени бойци от клубове , които правят и каскади  и се провеждат в чест на голямата победа над варварите. Всичко се разиграва пред трибуните на Римския консул, легат или друг военен ръководител. Тези битки са били много популярно развлечение в древен Рим и дават възможност на гладиаторите да придобият свобода и слава. 

В почивките публиката може да се докосне до различните видове оръжия и приспособления за битки.   Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

18 00 – 19:00ч.  Фокусът на публиката ще бъде насочен към Римската чешма в Никопол, където ще се проведе ритуал възстановка на Римска сватба и ще се представи историята на голямата любов, която стои в основата, на нейното изграждане.

19:00 –20:00 ч. Пазар на роби: Робството е било част от обществените отношения в Римската империя. Затова ще разиграем на търг  леко пародиен пазар на роби. Ще бъдат представени „ роби „ от различни части на империята с техните особености и качества. В търга ще се включи публиката и ще може да наддава за да получи своите „роби“.

20:00 – 21:00 ч. Мултимедиен спектакъл, който представя строителните и културните достижения на Римската цивилизация – Мостове, сгради, виадукти, обществени бани, религиозни храмове, дворци и др. Мултимедийният спектакъл ще бъде придружен от стихове на римски поети , съпроводени с оригинални музикални изпълнения от епохата. 

 С това приключва първият ден от фестивала в Никопол, в който е поставен акцент на римския бит и култура.

21:00 ч. Официално закриване на римската част от фестивала. Заключителен парад на легионите на арената, които тържествено поздравяват императорския легат и публиката.

Трети фестивален ден в Никопол – посветен на средновековието: бит, култура и кулинария.

Фокусът е насочен към българското средновековие, историческите събития в Никопол  и паметника– църква „Св. св. Петър и Павел“

10:00ч. – 14:00ч. Средновековните рицарски клубове разпъват лагерите си, което може да се развие в Археологическия парк музей или пред средновековната крепост „Калето“ в гр. Никопол, която да е със стражи по кулите и развети знамена на владетеля Иван Шишман. Следват дейности по разпъване на шатри, конструиране на оръжейни, поставяне на охрана на периметъра. Грижа за конете и снаряжението в лагерите. Представяне на клубовете и кои феодални родове представляват и от кой век е снаряжението. Демонстрация на оръжия и брони.   Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси.

Ще има възможност публиката да наблюдава демонстрациите и да се включи интерактивно за да се доближи максимално до живота на рицарите. Ще има възможност за обличане на брони, разглеждане на мечове, да се стреля с лъкове и да се получат напътствия и техники за средновековната военна доктрина – Византийска, Българска и Западноевропейска.  Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси относно въоръжението и замисъла на битката. 

Дефиле на клубовете на различни европейски средновековни родове и кръстоносни клубове, свързани с похода на Сигизмунд Люксембургски в центъра на Никопол – на централния площад и се отправят в „ боен поход  към парк музей „ Мостове на времето“ на брега на Дунав. Идеята е по пътя да се привлече максимално много публика, която да се включи в шествието, дори и случайни граждани.

12:00ч. – 14:00ч. Различните военни части- кавалерия, стрелци, тежко въоръжена пехота  и др., в зависимост от възможностите на клубовете,  демонстрират уменията си и предназначението на отряда си. Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

13:00ч.  – 14:00ч. Възможност за фото сесии на посетителите с рицарите и възможност за изпробване на доспехи и оръжия, обяздване на конете и др. Открити уроци за боравене с различни оръжия, сценичен средновековен бой и други забавления. Демонстрация на занаяти от средновековието – публиката ще има възможност да се включи в коване на оръжия, работа с глина, плъстене на  вълна, плетене на брони, уроци по калиграфия и рисуване на икони, или създаване на миниатюри –  изображения на любимата на рицаря.

14:00ч. – 16:00ч. Атракции свързани с средновековните занаяти и търговия, обществен, религиозен и културен живот. Пресъздаване на средновековен пазар на стоки и животни. Стража преследва измамници и крадци. Устройване на съдебен процес за крадци, убийци и вещици. Изпълнения на наказанията – дървени клетки и „ магарета“, уреди за инквизиция и др. Продавачи на религиозни фетиши, облечени в всевъзможни раса предлагат – кръстове, икони, индулгенции, мощи и др. Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

14 – 16 ч. Средновековна кухня на европейските народи

Представяне на българска национална кухня и кухнята на част от европейските нации участващи в Кръстоносния поход срещу турците (представяне на други национални кухни, които не са представени в гр. Турну Мъгуреле)

Дегустации на храни и напитки – вино, бира, медовина и др. характерни за различните народи. Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

16:00 – 17:00ч . В двора на църквата „Св. св. Петър и Павел“ се извършва средновековно кръщене или годеж с пресъздаване на ритуала от средновековието и църковно–славянско  пеене.

16:00ч. – 17:00ч. Модно ревю „ Рицарска мода“ и модата на средновековните градове от нациите участващи в похода. Ще се демонстрират рицарски доспехи и въоръжение и подробно ще си разкаже за приложението, теглото и изработката и региона. Ще бъде демонстрирана и дамска мода, накити, шапки и др.

17:00ч. – 18:30ч. Рицарски турнири посветени на цар Иван Шишман или  Император Сигизмунд Люксембургски. Турнирите се провеждат на специално подготвена арена с трибуна, на която е Императора и двора му и всички наблюдават атрактивните изпълнения на рицарите (за най–опасните сцени ще са ангажирани професионални каскадьори или участници в клубове за възстановки).

Благородниците се състезават за ръката на  принцеса и  за званието най-велик рицар. В почивките между схватките публиката получава възможност да тества оръжия, да стреля с арбалет и лъкове, да се бие с дървен тренажор и др. Водещи дават нужната информация и отговарят на въпроси. 

 18:30 – 19:30 ч. Следва награждаване на победителя и  средновековна сватба, получавайки ръката на принцесата, за която се е бил. Разиграва се сватбата и се преминава към музикална програма – трубадури и танци.  

19:30 – 20:00ч. Официално закриване на фестивала

20:00ч. Мултимедиен спектакъл, който представя строителните и културните достижения на Средновековието – Мостове, сгради, катедрали, обществени сгради, замъци, крепости, дворци и др. Мултимедийният спектакъл ще бъде придружен от показване на образци на християнското изобразително изкуство – католическо и православно, съпроводени с оригинални музикални изпълнения от епохата.

 

Фестивалът “Мостовете на времето” ще се провежда в рамките на 5 дни и ще включва възстановки от Античността и Средновековието.

Статистики: 11 Категории 17 Места 80 Ресурси