Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК-МУЗЕЙ “МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО”

Парк-музей на открито „Мостовете на времето“ възпроизвежда експериментално отделни страни от живота на крайбрежното население, контакта му и връзките с реката и влиянието й върху развитието на културата във всички аспекти, в практиката и уменията на хората. Предвидените дейности по проекта са свързани с възпроизвеждане на хипотетична среда за дейности, свързани с близостта до суровини и средства за бита и заниманията на хората, обитаващи в близост до голямата река, през различните епохи. Това е свързано с изграждането и оформянето на жилищни обитания и производствени пространства, предвидени за демонстриране занятия – изработка на оръдия на труда, оръжия, посуда, лодки, др. Екип от експерти разработиха модели, планове и чертежи на база исторически данни, записи и документи с цел постигане на максимална автентичност на средновековни архитектурни модели, традиции и обичаи. На база на събраните данни се разработи архитектурен план за парк-музей „Мостовете на времето“.

Археологическият парк-музей на открито „Мостовете на времето“ е от тип какъвто в нашата страна няма и включва: Сграда от старокаменната епоха; Сграда от меднокаменната епоха;  Сграда от бронзована епоха; Сграда римска епоха; Площад агора и Обслужваща сграда на първия етаж, на кояро ще е разположена  експозиционна зала. Освен за живеене и практикуване на различни обработки на материали и занаяти пространствата в и около постройките ще бъдат пригодени и за демонстрация на опушване на улова от риба, за подготовка на рибарски принадлежности от дърво, растителни влакна, кремък и кост и приготвяне на речна риба за прехраната.

Ще се работи с камък, дърво, дървен плет измазан с глина, кирпич, кожи, рогозки. Ще се използват стари строителни похвати и технологии, без влагане на съвременни материали. За подготовката и изработването на материали ще се използват открити по археологически път материали и структура.

Основен приоритет при представянето в паркова среда на реконструкциите е тяхната научна достоверност и използването на съоръженията – домове, пристани, работилници, плавателни съдове за извършване на дейностите и процедурите в цялата им пълнота и привличане на съвременния човек към навлизане в духа на историята. Нещо повече, етапът на демонстрация да може да продължи с предоставяне условия на посетителите да използват активно почивката си, за да усвоят умения и да се почувстват включени в един живот отдалечен във времето, да попълнят познанията си и да се възбуди нов интерес. Така статичното неактивно възприемане ще се превърне в действие с опознавателни и емоционални цели. Риболовът, строежът на лодки, плаването по реката, създаването и усвояването на битови и технически постижения ще се променят за мигове преминавайки през вековете. В същото време средата, в която се намира парка няма да загуби от красотата си, защото предвижданите оформления са съобразени с характеристиките й. В съоръженията са използвани и материали, характерни за отделните епохи – камък, глина, плет, слама, дърво. В този смисъл паркът ще има характера на екопарк, но поддържан и свързан с дейности, при конто използваните естествени материали няма да влязат в конфликт със средата.

В  Археологически парк-музей на открито „Мостовете на времето“ са предвидени условия за провеждане на събития и предоставяне на интегрирани туристически услуги, които са предвидени по време и след проекта, включително но не само:

  • Събития: Работни срещи със заинтересовани страни, обучения и зелени лагери и др.;
  • Услуги: Конгресен туризъм и интерактивни уроци на открито за студенти;

Туристически програми.

Статистики: 11 Категории 17 Места 80 Ресурси