Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

ЗА ТУРОПЕРАТОРИ

Проектът “Мостове на времето” създава мост между настоящето и миналото, като обединява пет епохи на културно-историческото развитие на региона, прилагайки иновативни, високотехнологични и екологични решения за инвестиране в устойчива туристическа инфраструктура.

Фестивалът “Мостове на времето” е уникална атракция, която пресъздава обичаи, стари занаяти, облекла и бит от предишни епохи, исторически битки и  антична кухня, като в същото време Археологически парк-музей на открито „Мостове на времето“ физически пресъздава отделни страни от живота на крайбрежното население от античността до Средновековието, като това е свързано с изграждането и оформянето на жилищни обитания и производствени пространства, предвидени за демонстриране на занаяти – изработка на оръдия на труда, оръжия, посуда, лодки, др.

Членовете на създадените 2 клуба за пресъздаване на исторически събития ще представят бит, облекло, занаяти, антична кухня и демонстрационни боеве и др. и ще бъдат снабдени с необходимите костюми и оборудване – римски (пълни легионерски броня, тоги, туники, наметала + палатки, оръжия, римски лодки) и средновековни (рицари, кръстоносци, командири (пълна броня), занаятчии , вещици, селяни, принцеси и др. Ще бъде изграден рицарски военен лагер – включително палатки, колички, бъчви, подвижен затвор и т.н. Фестивалът ще включва приблизително 400 участници и 300 участници от гост клубове и 100 членове на утвърдените клубове в Никопол и Турну Магуреле.

Двата клуба ще участват в предоставянето на разработените по проекта туристически услуги, разработени съвместно от община Никопол и община Турну Магуреле,  като планира да развие следните туристически продукти, услуги и програми.

  • Дестинация “Мостове на времето”:
  • Скална църква-археологически парк – крепост Турну;
  • Дестинация „Фестивал“:
  • Услуги, Конгресен туризъм, Интерактивни уроци на открито за ученици
  • Програми
  • Праисторическа ера за обработка на камък и глина
  • Умения за лов и риболов на каменната ера
  • Тракийска култура и религия
  • Римска империя Военни умения и тактики
  • Средновековна кухня и дегустация на вина.

За учениците ще се организират Интерактивни уроци на открито с еднодневни тематични програми.

Обекти от туристически интерес са и реставрираните културно-исторически обекти: средновековната крепост в Турну Магуреле, скалната църква св. Стефан, до която има новоизграден път.

Голям обем рекламно-информационни материали се подготвят по проекта, които ще бъдат дистрибутирани между фирми от туристически бранш. В този списък влизат и 2 рекламни филма на DVD носител в серия от 300 броя на 3 езикови версии по 100 броя от всяка версия – български език, румънски език и английски език.

Първи рекламен филм – с информация за проекта, заложени дейности, партньори, очаквани резултати и устойчивост във времето. Втори рекламен филм – с информация за проекта, туристическата инфраструктура, създадените продукти и услуги, както и подробности за фестивала – 5-дневният трансграничен фестивал „Мостовете на времето“, съвместната туристическа инфраструктура и атракции, сътрудничеството с туроператори за създаване и популяризиране на разнообразни туристически продукти и услуги. Продължителността на рекламните филми е 15 мин. Всеки един от филмите ще има и версии за интернет пространството съобразени с форматите и качеството, подходящо за онлайн излъчване.

Има възможност за организиране и на събития за туристически групи по заявки на туристически фирми, туроператори и други заинтересовани лица, като заявките могат да се правят и през портала и приложението.

Календар за организиране на събития предварително ще бъде разпространен сред туроператорите, за да могат те да го рекламират пред клиентите си, като част от националните турове. Предварително разработеният календар ще се допълва периодично, така че събитията да се организират за възможно най-голям брой туристи. Календарът, както и информационните материали за културно-историческите събития, свързани с Музея, може да се намерят на следния линк: https://thebridgesoftime.com/?page_id=6308.

Статистики: 11 Категории 17 Места 80 Ресурси